+420 605 548 440
Logo

ÚVOD

Filtrace olejů

Nabízíme:

 • Filtrace olejů (odstranění mechanických nečistot)
 • Odloučení vody z oleje
 • Filtrace a vysoušení transformátorových olejů
 • Čištění strojů, van, nádrží
 • Laboratorní rozbory (fotodokumentací, uložení výsledků do databáze)

Čistíme oleje:

 • Hydraulické
 • Turbínové
 • Transformátorové
 • Řezné
 • Ložiskové
 • Kompresorové
 • Kalicí

- Provedeme odbornou filtraci tak aby byl olej zařazen do požadované třídy čistoty dle NAS 1638 a ISO 4406,
- Odebereme a vynecháme vyhodnotit, kompletní laboratorní rozbor o kvalitě oleje nezávislou laboratoří,
- Odebereme vzorek oleje před a po filtraci na místě zákazníka,
Vyčistíme stroje, nádrže,
- Dodržení termínu filtrace stanoveného zákazníkem je pro nás samozřejmostí (kdykoli k dispozici, včetně víkendů a svátků),
- Filtrace provádíme mobilním zařízením přímo u zákazníka za provozu ve skladovacích nádobách atp.

Nabízíme dlouholeté zkušenosti a velmi kladný přístup k práci.

Cílem naší firmy je vytvoření vzájemné důvěry mezi námi a zákazníkem a docílit tak maximální spokojenosti zákazníka.


Budeme se těšit na spolupráci s Vámi a rádi zodpovíme na Vaše dotazy.

Nabídka na filtraci olejů

Vážení obchodní přátelé, dovolujeme si Vám nabídnout naše služby – filtraci všech druhů průmyslových olejů.

Aby pracovní kapaliny mohly plnit svou funkci, musí splňovat stanovenou čistotu oleje pro dané zařízení
Pravidelnou údržbu olejů zamezíte tvorbě usazenin, pryskyřic, zvyšování kyselosti oleje a následně jeho znehodnocení. Přínosem této služby je až několika násobné prodloužení životnosti používaného oleje a tím dosažení výrazných úspor finančních prostředků spojených s výměnou oleje.
Základním kritériem efektivnosti údržby je v dlouhém časovém období minimalizovat negativní dopady opotřebování výrobních zařízení na výrobní proces při vynakládání přiměřených nákladů na jejich údržbu. Pravidelná filtrace oleje vede ke snížení poruchovosti zařízení a snížení jeho opotřebení.

Celý systém údržby by měl být zaměřen především na preventivnost
Náklady na preventivní údržbu nejsou vysoké, nicméně nedostatečná údržba může znamenat vysoké ztráty ve výrobním procesu, ať už jde o výrobu neshodných produktů, neplánované prostoje a v delším časovém horizontu musí při nedostatečné údržbě zákonitě dojít ke zvýšení celkových nákladů. Pravidelnou filtrací oleje dochází tedy také k úspoře nemalých finančních prostředků na opravu a údržbu především hydraulických systémů a obvodů s proporcionální a servo technikou.